Wereldwijd hét standaardwerk voor opbouw van geloofsgemeenschappen!

Dit is een boek dat kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit eerder was er zo’n urgentie voor de Kerk om na te denken over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw. Dit boek is eerst verschenen in het Engels en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld. Het aanboren van een missionair elan dat verder gaat dan het in stand houden van de pastoraal zoals we die kennen, is het belangrijkste thema in het boek.

Father James Mallon is bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada. Father James heeft het Divine Renovation pastoraat ontwikkeld, een methode voor opbouw van een levendige missionaire kerkgemeenschap.

Alpha beveelt dit boek van harte aan als een belangrijk modelboek voor vernieuwing en bloei!

Auteur: Mallon, James
ISBN: 978 94 92 093 77 6
Uitgever: Halewijn, Adveniat

Verkrijgbaar via Uitgeverij Halewijn of de Alpha Bookshop


Geef een reactie