Alpha Vlaanderen zet zich met hart en ziel in voor de evangelisatie van Vlaanderen, de heropleving van de kerk en om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

We menen dat iedereen de gelegenheid moet krijgen om het geloof te ontdekken en te verkennen, binnen de context van een lokale kerkgemeenschap. Daar kan de ontmoeting met Jezus tot stand komen te midden van een liefdevolle gelovige gemeenschap.

Aan de hand van deze eerste nieuwsbrief van 2019 willen we je informeren over onze belangrijkste activiteiten uit 2018 en een blik werpen op onze projecten voor 2019.

Alpha Vlaanderen kende in september 2017 een mooie start met een nieuw team van enthousiastelingen.

Het team ontfermt zich over het promoten van Alpha in Vlaanderen, het ondersteunen van de organisatoren bij de opstart van en tijdens hun cursus, en zijn steeds beschikbaar voor feedback of hulp.

Eind 2018 bestond het team uit: Nikita Skatchkoff (voorzitter Alpha België), Harry Wolthuizen (coördinator), Tom Torbeyns (promotor), Corrie Wolthuizen-Groen, Ferdy Torbeyns en Frédéric Braekelaere.

Digitale middelen

Onze website www.alphavlaanderen.be is overzichtelijk, informatief en maakt het voor de kerken gemakkelijk om zich te registeren en onmiddellijk materiaal te downloaden.

Daarnaast is Alpha Vlaanderen aanwezig op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn.

Trainingsdagen in Veenendaal en Weert (NL)

In januari en september 2018 lieten we ons met veel plezier inspireren door onze collega’s van Alpha Nederland op hun trainingsdagen in Veenendaal en Weert.

Ons team ontving onderwijs dat we vervolgens kunnen uitdragen in Vlaanderen. We versterkten ook onze relatie met Alpha Nederland en zijn erg dankbaar voor de steun die we van hen ontvangen.

Trainingsdagen in Haacht

We vinden het belangrijk om trainingsdagen te organiseren om mensen te inspireren, toe te rusten en te begeleiden bij het geven van een cursus.

In samenwerking met Alpha Nederland organiseerden we daarom twee trainingsdagen. Op 10 februari waren er 27 deelnemers en op 1 december 43 deelnemers.

De aanwezige kerken waren erg positief over het ontvangen onderwijs. Er kwam nadien opvolging door de opstart van cursussen in de kerken in kwestie.

Kerken

We contacteerden heel wat kerken en organisaties in verband met Alpha. We promoten Alpha en kijken waar en hoe we kunnen helpen bij het uitdragen van het evangelie en bij het intern opbouwen van de kerk.

Aan kerkleiders van Aalst, Denderleeuw, Diest en Mechelen hebben wij op verschillende avonden informatiesessies gegeven.

Christelijke jeugdverenigingen

Alpha Vlaanderen bouwde relaties op met EJV (Evangelisch Jeugdverbond), IJD (Interdiocesane Jeugddienst) en PJV (Pinkster Jongeren Vlaanderen) met zicht op het integreren van Alpha bij de jeugd.

We willen de jeugd de tools en knowhow geven om het evangelie uit te dragen naar Vlaanderen en hen hierbij helpen.

Infodag bij Vineyard Gent

Op zaterdag 8 september waren wij te gast op het gemeenteweekend van Vineyard Gent voor een infodag. Deze ging door op het domein Ten Berg in Merelbeke. We werden heel goed ontvangen door deze enthousiaste gemeente. Vineyard Gent startte begin februari 2019 hun eerste Alpha-cursus met 22 deelnemers. Wat een mooie start!

Infodag in Zonhoven

Op 6 oktober organiseerden wij een infodag voor de regio Limburg. We waren hiervoor te gast bij Christengemeente Zonhoven, waar we enthousiast werden onthaald door Georges Clemens en Antonio Dolcimascolo.

Tijdens deze infodag lieten wij de deelnemers kennis maken met Alpha. Wij toonde hoe Alpha de kerk kan dienen om mensen te helpen ontdekken wie Jezus is en een relatie met Hem op te bouwen.

Vormingsdag Alpha visie en governance

Op 25 oktober waren Jan Bakker (directeur Alpha Europa en Midden-Oosten) en Arnoud Drop (directeur Alpha Nederland) te gast bij Christengemeente Emmanuel Haacht. Het team van Alpha Belgium, Alpha Vlaanderen en enkele potentiële kandidaten om toe te treden tot de algemene vergadering kregen een initiatie over de visie en de waarden van Alpha. De deelnemers kregen een zicht op hoe het bestuur van Alpha eruit moet zien en hoe de relatie moet zijn tussen het bestuur, het team, de vrijwilligers en sponsoren.

Evangelische Familiedag

Alpha Vlaanderen was op 1 november aanwezig met een stand op de Evangelische Familiedag; deze ging door in het Provinciaal Vormingscentrum in Oostmalle. Meer dan 40 kerken waren aanwezig.

VVP – Ontmoetingsdag

We stonden op 11 november met een stand op de VVP Ontmoetingsdag in de Brabanthallen in Leuven. Meer dan 55 kerken waren aanwezig.

Global Leadership Summit

Op 24 november was Alpha Vlaanderen ook aanwezig met een stand op de Global Leadership Summit in Heverlee. Meer dan 120 leiders van verschillende kerken waren aanwezig.

Projecten voor 2019

Voor 2019 bidden we dat er nog meer mensen tot geloof in Jezus mogen komen. We willen dit jaar graag starten met 25 nieuwe Alpha-groepen. Er zijn tot op vandaag al 9 groepen bezig. Ook twee nieuwe partnerkerken willen we benaderen.

Ondertussen werden er ook al nieuwe afspraken gemaakt met leiders van verschillende kerken. In de loop van het jaar plannen we twee instructiedagen.

Alpha Vlaanderen staat nog in de startblokken, maar we willen verder groeien. Daarom is gebed en elke gift meer dan welkom:

IBAN: BE65 6528 5599 7396
BIC: HBKABE22 (ING België)
met vermelding “Gift Alpha Vlaanderen”

Alpha nodigt uit en inspireert. Het bekrachtigt en rust toe. Alpha transformeert levens. Jouw steun maakt het voor iedereen mogelijk om het leven en het Christelijke geloof te verkennen in een open, vriendelijke en informele omgeving.

We willen jou dan ook van harte bedanken om dit mee mogelijk te maken!

Categorieën: Nieuwsbrief

Geef een reactie