De visie van Alpha is om geloofsgemeenschappen te ondersteunen om het Goede Nieuws van Jezus Christus bekend te maken en om zo een bijdrage te leveren aan Gods droom voor deze wereld.
“Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen”
Mattheüs 28:19
Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha cursus gevolgd. In Vlaanderen volgen ongeveer 500 mensen per jaar een Alpha-cursus.
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!
Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. Alpha is gratis en dat is meestal inclusief een maaltijd!
Alpha Vlaanderen staat klaar om u te helpen bij het starten van een Alpha-cursus.