Privacyverklaring

Bij Alpha Vlaanderen proberen we er alles aan te doen om je persoonsgegevens en je privacy te beschermen. We vinden het belangrijk dat je altijd weet welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen en hoe wij die gebruiken.
Als christelijke organisatie volgen we de Bijbelse richtlijnen in onze omgang met elkaar en met derden:
Maar alle dingen moeten goed en
op een ordentelijke manier worden gedaan

1 Korinthiërs 14:40
Op 25 mei 2018 trad de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking. Deze verordening heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens.
We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die we nodig hebben voor onze bediening en onze communicatie daarover met jou.
Alpha Vlaanderen slaat hoofdzakelijk volgende informatie op:
 • jouw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • jouw kerk en/of geloofsgemeenschap waar je deel van uitmaakt
 • de denominatie waartoe jouw kerk of geloofsgemeenschap behoort
 • de Alpha-cursus en/of het evenement dat je geregistreerd hebt
Alpha Vlaanderen verzameld persoonsgegevens op één van de volgende manieren:
 • je contacteerde ons via een contactformulier
 • je had contact met ons inzake onze werking en/of activiteiten
 • je registreerde je voor een Alpha-cursus, ontmoetingsdag of trainingsdag
 • je gaf vrijwillig je persoonsgegevens op om een mailing en/of nieuwsbrief te ontvangen
Hierdoor worden je persoonsgegevens opgeslagen in een database om je verder te informeren.

ONS ENGAGEMENT

 • We verbinden ons er toe om je persoonsgegevens enkel en alleen te gebruiken om je op de hoogte te houden van onze Alpha-cursussen, onze werkzaamheden, onze ontmoetingsdagen, onze trainingsdagen en/of andere evenementen die door ons worden georganiseerd of waaraan wij deelnemen.
 • We verzamelen enkel je persoonsgegevens die nodig zijn. Als we je om bijkomende persoonsgegevens vragen, leggen we je uit waarom we die nodig hebben en hoe we die verwerken.
 • We behandelen je persoonsgegevens met de nodige zorg. We doen de nodige inspanningen om zo correct mogelijk je persoonsgegevens te bewaren.
 • We houden je persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Je kunt op elk moment kiezen om je persoonsgegevens bij te werken of om je uit te schrijven. Iedere maling/nieuwsbrief zal een afmeldlink bevatten. Indien je uitschrijft, zullen wij jouw e-mailadres verwijderen van de maillijst.
 • We geven je persoonsgegevens nooit door aan derden zonder jouw toestemming.
 • We volgen alle wetgeving rond privacy en veiligheid van informatie op en leven die na.
 • We informeren je over de wijze waarop we omgaan met je persoonsgegevens.
We hebben een e-mailadres ingesteld waarop je contact met ons kunt opnemen over zaken die te maken hebben met GDPR, gegevensbescherming of privacy: gdpr@alphavlaanderen.be

 


Disclaimer

De content op deze website wordt je aangeboden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag het dus niet kopiëren, reproduceren, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de toestemming van Alpha Vlaanderen.