Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren, of in Vlaanderen heeft men het ook soms over Sinksen, is afgeleid van het Griekse woord ‘pentèkostè’ en het Franse woord ‘Pentecôte’ dat ‘vijftigste’ betekent. Pinksteren vieren we dan ook op de vijftigste dag van Pasen.

Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en Zijn verrijzenis op Paasdag hadden Jezus’ vrienden tot aan Zijn Hemelvaart nog kunnen genieten van de steun van Zijn aanwezigheid, waarbij Hij hun uitgebreid vertelde over het koninkrijk van God.

Op de veertigste dag van Pasen werden Jezus’ vrienden door Zijn Hemelvaart alleen achtergelaten, maar Jezus beloofde hun om de geest van God te sturen die hen verder zou leiden en hen de kracht zou geven om over Hem te getuigen.

Jezus had het over de Heilige Geest als onze trooster, raadgever, helper, bemiddelaar, pleitbezorger, versterker en houvast die altijd bij ons is.

Tien dagen na Jezus’ Hemelvaart daalde de Heilige Geest uit de hemel neer over Jezus’ vrienden en over ruim honderd andere volgelingen die in Jeruzalem bijeen waren om te bidden. Ze raken allemaal in vuur en vlam en vertellen iedereen die het maar horen wil dat God niet boos is, maar van ons houdt.

Iedereen hoorde dit in hun eigen taal. Petrus hield een toespraak waarin hij toehoorders opriep om zich te bekeren. Drieduizend mensen lieten zich diezelfde dag nog dopen, waarmee de eerste christelijke gemeente ontstond. Pinksteren wordt dan ook gezien als de geboorte van de kerk.

Over deze gebeurtenis werd ook al lang van te voren gesproken door de profeet Joël:

De Heer zegt: ‘Daarna zal ik aan alle mensen mijn geest geven. Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen, en zelfs aan slaven en slavinnen. Aan alle mensen zal ik mijn geest geven. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken. (Joël 3:1-2) (in sommige Bijbelvertalingen zijn deze verzen genummerd als 2:28-32.).

Wil je het verhaal van Pinksteren in de Bijbel nalezen? Je vindt het in Handelingen 2:1-41.

Categorieën: Pinksteren

Geef een reactie