Organiseer Alpha online

Alpha is een cursus verspreid over meerdere weken, online of in persoon, die een ruimte creëert waar mensen komen en het leven, het geloof en de betekenis hiervan onderzoeken

Ga de dialoog aan met mensen die normaal niet naar de kerk komen – online.

Alpha is een serie interactieve sessies die de grondbeginselen van het christelijk geloof verkennen. Vorig jaar hebben ongeveer 30.000 kerken en organisaties Alpha georganiseerd met meer dan 1,3 miljoen deelnemers.

Hoe ziet een Alpha Online sessie eruit?

Verwelkoming

Start met een korte verwelkoming of iets leuks. Het is ook nodig om telkens kort uit te leggen wat er zal gebeuren en of de deelnemers iets moeten doen (microfoon uitzetten, aanzetten,…)
Voor het gebed kan je een YouTube-video tonen met een geschikt gebedslied, aangevuld door een kort gebed; op een vijfde bijeenkomst is dat wel mogelijk met nieuwe deelnemers.

Film bekijken

Op dezelfde wijze kan de Alpha-film worden getoond. Wij werken met een live spreker die in beeld bleef, terwijl hij een powerpoint toonde (screen sharing) zoals we dat ook gewoonlijk doen. De host zet vanop afstand de andere microfoons uit (mute) zodat er geen storende geluiden zijn.

Discussie

Nadien worden de deelnemers middels de Zoom Breakout functie naar hun gespreksgroepjes overgebracht.

De online ervaring

Kerken die Alpha online hebben georganiseerd hebben een duidelijke impact gezien op de gasten en leiders die hebben deelgenomen.

“We waren weggeblazen door de consistente opkomst en de onmiddellijke transparantie in de breakout kamers (kleine groepen). Van die ene, last-minute online cursus, kozen zes mensen ervoor om gedoopt te worden. God is in beweging; zelfs online!” – Westminster Kapel, VS

  • Alpha online opent de deur naar mensen die anders nooit op Alpha zouden zijn gekomen
  • Gasten hebben meer kans om consequent terug te komen elke sessie
  • Alpha online betrekt en mobiliseert jongeren in een nog grotere capaciteit
  • Alpha online kan snel worden gemobiliseerd met minimale middelen

Alpha Online Training

Op myAlpha zijn specifieke Alpha Online-trainingen en -middelen beschikbaar.


Voorzorgsmaatregelen

In aanvulling op het naleven van plaatselijk aanbevolen praktijken, willen wij ook dat alle Alpha cursussen die online worden gegeven veilige plaatsen zijn waar kerken gasten kunnen ontvangen terwijl ze vragen over het leven, geloof en God onderzoeken in een gastvrije, oordeelvrije en veilige omgeving. Zie enkele van onze aanbevelingen:

Alpha zet zich in om alle noodzakelijke stappen te nemen om ervoor te zorgen dat onze bediening Online/E-Safety bewust en bekwaam is. Klik hier voor meer informatie.

E-safety & Veiligheid

Neem a.u.b. alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat u als kerk of ministerie zich bewust bent van Online/E-Safety en bekwaam bent.

Bescherming van kwetsbare mensen

E-Safety is de verzamelnaam voor veiligheidsmaatregelen (bescherming van kwetsbare personen) in verband met het gebruik van mobiele telefoons, computers (waaronder laptops, netbooks, tablets) en andere elektronische apparaten, waaronder spelconsoles, om te communiceren en toegang te krijgen tot het internet, e-mails, sms-berichten, instant messaging, sociale netwerksites en andere sociale media.

Zorg voor een veilige omgeving

Het is belangrijk dat alle kerken, beheerders, hosts en helpers ijverig zijn in het bewaren van een veilige online omgeving. Voor een volledige lijst van Do’s, Don’ts en meer informatie over dit onderwerp, klik hier.

Digitale oplossingen

Wij zijn er vast van overtuigd dat als kerken innoveren God nog meer mensen kan bereiken.

1. Kies een online oplossing

Er zijn veel oplossingen online waarmee kerken een video kunnen afspelen en discussies kunnen voeren. Enkele diensten die wij aanbevelen zijn Zoom, Google Hangouts en Skype.

2. Kies een formaat

Optie 1: Laat alle deelnemers inbellen op één webconferentie om de toespraak te bekijken. Nadat de toespraak is afgelopen, splitst u op in individuele groepen. Dit werkt het beste voor groepen onder de 75.

Optie 2: Geef de wekelijkse video aan alle hosts en laat elke groep inbellen in hun eigen webconferentie. Wij raden u aan dit model te gebruiken als het totale aantal Alpha deelnemers meer dan 75 is.

3. Alpha weekend

We stellen voor om het op te splitsen over 4 ‘scherm-momenten’, want te lang achter het scherm zitten is vermoeiend.

Een avond met inleiding en gespeksgroepen; een uur op de zaterdagvoormiddag met een tweede inleiding en gespreksgroepen; een koffie-pauze en dan nog een uur in de voormiddag met het gebedsmoment.

De namiddag is dan vrij om te gaan wandelen of voor het gezin te zorgen,… en ’s avonds kunnen jullie nog tot slot samen komen voor een online quiz!

 

4. Het gebed

Het gebed kan eenvoudig via goede uitgekozen muziek waarop de deelnemers (thuis) kunnen meezingen, met mooie beelden, met stilte. De gebedsleider kan spontaan voorbidden. De deelnemers kunnen intussen bidden, schrijven, lezen,… zich open stellen. Na 25 minuten is er de mogelijkheid om in de gespreksgroepjes te gaan, niet om te spreken, maar om gebed te vragen: wie wil kan in een eenvoudige verwoording gebed vragen. Wanneer allen hun gebedsverlangen hebben gedeeld, kunnen enkelen luidop bidden voor het hele groepje, er is ruimte om Gods Woord te laten klinken of om God te laten werken op de manier die Hij zelf kiest,… En afronden met een gebed of lied naar keuze. Samen zingen doe je best terwijl je microfoon uitstaat want het geluid komt niet synchroon. Eén persoon kan voorzingen.

Uit de Whatsapp reacties die wij gekregen hebben blijkt intussen dat zo’n gebedsmoment voor je pc in de keuken echt wel kan!


Top Tips

We hebben contact opgenomen met kerken die Alpha al online hebben om hun tips te krijgen.

Gastvrijheid

Ook al ontmoeten groepen elkaar online, kerken kunnen nog steeds een sterke nadruk leggen op gastvrijheid.

Sterke e-mail communicatie

Stuur wekelijks een e-mail met een samenvatting van het gesprek van vorige week en vraag de gasten om hun mening via e-mail te delen. Zorg ervoor dat je check-in doet als iemand een avond gemist heeft.

Betrokkenheid bij de vergadering

Zorg ervoor dat de presentator vanaf het begin van de sessie betrokken is – mensen gedag zegt, vragen stelt, grapjes maakt. Vermijd stille onderbrekingen om de opwinding en het enthousiasme hoog te houden.

Chat gebruiken

Moedig gastheren, helpers en gasten aan gebruik te maken van de chatfunctie om commentaar te geven en vragen te stellen tijdens de video en tijdens discussies wanneer anderen aan het woord zijn.

Teamvoorbereiding

Vergeet het team niet: met de teamleden op voorhand (eerder in de week) online samen komen voor de eerste keer, helpt hen om vertrouwd te zijn met de nieuwe technische situatie. Zo kunnen de gespreksgroepbegeleiders voldoende hun rol blijven spelen als gastheer.

Ook is het belangrijk om het team-gebed niet te verwaarlozen, om de teamleden uit te nodigen hun groepje in het gebed bij de Heer te brengen.

Technische hulp voor de deelnemers
Mensen die voor het eerst kennis maken met video-conferenties moeten de kans krijgen om te testen. Op een afgesproken dag in de week, en ook nog eens ruim een uur op voorhand kunnen mensen inbellen. Soms werkt hun camera, microfoon of luidspreker niet. Dan is het goed dat je hen ook op een andere manier kan contacteren. Het is dus goed op voorhand email-adressen en telefoonnummers te vragen aan de deelnemers die ervoor open staan. En om de toestemming te vragen of ze opgenomen willen worden in een whatsapp-groepje (niet groter dan hun gespreksgroepje zodat er voldoende privacy blijft).

Via de whatsapp groepjes kan de IT-jongen/meisje van dienst (die toegevoegd is aan elk groepje) kort voor de bijeenkomst de technische uitleg doorgeven. Het is goed om het zowel per mail als per app door te sturen. En indien nodig kunnen mensen met technische problemen zo ook om hulp vragen of geholpen worden.

Zorg voor een discussie van hoge kwaliteit

Vraag alle gasten om op video te staan en om, indien mogelijk, in een rustige omgeving deel te nemen
Vraag alle gasten hun microfoon af te zetten tijdens de discussie. (Tenzij in een lawaaierige omgeving). Dit zorgt voor een meer organische, vrij vloeiende conversatie.
Vraag de gasten geen gebruik te maken van green screen achtergronden om een meer natuurlijke omgeving te creëren.

Logistiek

Internet Verbinding: Als u Alpha Online host, zorg er dan voor dat u een sterke internetverbinding heeft. Indien mogelijk, sluit deze direct aan op een ethernet kabel.

Kort en krachtig: Kerken hebben ondervonden dat in een online format, mensen hun interesse beginnen te verliezen na ongeveer een uur. Wij raden aan om de volledige sessie onder de 1 uur en 15 minuten te houden.